Onze Nieuwsbrief


Sorteer Op:

Earthing Aarding

Electrostress door alomtegenwoordige straling maakt slapeloos en vermoeid

Elektrostraling ontstaat wanneer er ergens elektriciteit geproduceerd, getransporteerd of verbruikt wordt, wanneer elektrische spanning aanwezig is of er een elektrische stroom vloeit en wanneer Radio en Televisiezenders en GSM masten uitzenden.

We bieden nu ook innovatieve Earthing of Aardingsmaterialen aan om je er tegen te beschermen. 

Meer achtergrondinformatie rond straling vind je op www.stralingsvrij.info

Nieuwe website rond het aarden van je lichaam